(Chinhphu.vn) - Sinh viên Hoàng Thế Hồng (hongthehoang@...) là con thương binh, được miễn học phí. Do học tín chỉ nên học kỳ một năm học 2010-2011, sinh viên Hồng phải nộp học phí cho nhà trường là 1.643.000 đồng nhưng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương chỉ cấp bù học phí mức 1.160.000 đồng.

Theo giải thích của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, do sinh viên Hồng học Cao đẳng nên được hỗ trợ học phí 232.000/tháng/sinh viên. Do đó, tổng số tiền sinh viên Hoàng được cấp trong 5 tháng (1 học kỳ) là 1.160.000 đồng. Sinh viên Hồng thắc mắc, số tiền 483.000 đồng còn thiếu sẽ giải quyết như thế nào để sinh viên Hoàng được miễn 100% học phí theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, mức thu học phí của một tín chỉ được xác định căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khoá học theo nhóm ngành đào tạo và số tín chỉ theo công thức sau:

Học phí tín chỉ = Tổng học phí toàn khoá/Tổng số tín chỉ toàn khoá

Tổng học phí toàn khoá = mức thu học phí 1 sinh viên/1 tháng x10 tháng x số năm học.

Như vậy mức học phí trên một tín chỉ sẽ phụ thuộc vào tổng học phí toàn khoá và số tín chỉ theo chuyên ngành mà một học sinh, sinh viên sẽ phải học để hoàn thành khoá học, nếu là Cao đẳng sẽ là 3 năm.

Khi học theo học chế tín chỉ thì số tiền mà học sinh, sinh viên phải nộp trong 1 học kỳ sẽ phụ thuộc vào số tín chỉ mà học sinh, sinh viên đó đăng ký học trong học kỳ đó, dẫn đến học phí kỳ này có thể phải nộp mức học phí cao, nhưng kỳ sau lại thấp và ngược lại. Tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc tổng số học phí phải nộp trong toàn khoá học không được cao hơn mức thu học phí theo năm học.

Trường hợp nhà trường đã thu cao hơn mức quy định, sinh viên cần liên hệ với nhà trường để được giải thích cụ thể hơn. Nếu chưa thỏa đáng thì phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xem xét, giải quyết.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

>> Học sinh, sinh viên vùng đặc biệt khó khăn được miễn học phí

>> Giải đáp HSSV các vướng mắc về miễn, giảm học phí

>> Việc miễn, giảm học phí với các đối tượng chính sách

>> Những địa bàn HSSV được miễn, giảm học phí

>> Bộ GDĐT giải đáp các câu hỏi về miễn, giảm học phí

>> Sinh viên mồ côi được miễn học phí như thế nào?

>> Về miễn, giảm học phí đối với sinh viên học theo tín chỉ

>> Con của người hưởng trợ cấp TNLĐ có được giảm học phí?

>> Bộ GDĐT giải đáp quy trình miễn, giảm học phí

Từ khóa: Nghị định 49/2010/NĐ-CP , học tín chỉ , miễn giảm học phí