(Chinhphu.vn) - Tiếp thu ý kiến công dân phản ánh về vướng mắc trong hồ sơ miễn, giảm học phí, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ nghiên cứu, sớm sửa đổi, bổ sung các quy định để phù hợp với điều kiện thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người học có cơ hội được tiếp cận dịch vụ giáo dục đào tạo và dạy nghề.

>> Sinh viên mồ côi được miễn học phí như thế nào?

Theo phản ánh của ông Thanh Giang (tỉnh Đồng Nai), hiện đối tượng sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa (1 trong 9 nhóm đối tượng được miễn học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ) đang gặp vướng mắc về thủ tục để được miễn học phí.

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, việc cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập được quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 7 Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, về trình tự, thủ tục và hồ sơ, đầu học kỳ, học sinh, sinh viên (HSSV) phải làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (mẫu đơn theo phụ lục III tại Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH) có xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện kèm theo bản sao chứng thực một trong các giấy tờ quy định.

Đối với HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa được quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 2 của Thông tư này, hồ sơ cần kèm theo bản sao chứng thực Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện (theo mẫu số 05 Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính). Bản sao chứng thực này được hiểu như là giấy xác nhận HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí.

Vì vậy, HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ cần liên hệ với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi HSSV đang có hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn cụ thể.

Về một số ý kiến ông Thanh Giang nêu trong thư, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho là hợp lý và cần thiết nên xem xét, nghiên cứu, sớm sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 49/2010/NĐ-CP để phù hợp với điều kiện thực tế, tránh chồng chéo mâu thuẫn trong các văn bản hướng dẫn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người học có cơ hội được tiếp cận dịch vụ giáo dục đào tạo và dạy nghề.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có thông tin phản hồi, tiếp thu ý kiến của công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc