(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Phiên công tác tại Trường THPT Lê Thành Phương (tỉnh Phú Yên) đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết việc miễn, giảm học phí cho các học sinh thường trú tại 2 xã biên giới biển An Mỹ và An Chấn, huyện Tuy An của tỉnh.

Theo phản ánh của ông Phiên, Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định, học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới thuộc diện được miễn học phí. Tuy nhiên, khi triển khai quy định này, các học sinh thuộc diện được miễn học phí tại 2 xã nêu trên lại không được hoàn trả tiền học phí đã nộp.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên sau khi làm việc với Trường THPT Lê Thành Phương đã trả lời thắc mắc của ông Nguyễn Thành Phiên như sau:

Vào đầu học kỳ II, năm học 2010-2011, Trường THPT Lê Thành Phương đã tiến hành triển khai đầy đủ nội dung Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 trong các cuộc họp hội đồng giáo dục và các cuộc họp phụ huynh học sinh.

Ngoài ra, nhà trường còn thành lập Ban xét miễn, giảm học phí để xem xét hồ sơ và thông báo kết quả miễn, giảm đến các em học sinh. Tuy nhiên, học sinh xã An Mỹ và An Chấn không có đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hồ sơ kèm theo nên Ban xét miễn, giảm không có căn cứ để xét miễn, giảm học phí cho năm học 2010-2011.

Tuy vậy, Ban xét hồ sơ miễn, giảm học phí trong năm học 2010-2011 của Trường THPT Lê Thành Phương cũng nhận thấy thiếu sót và rút kinh nghiệm là không phát hiện ra kịp thời những học sinh thuộc đối tượng thường trú tại các xã biên giới biển để nhắc nhở các em nộp hồ sơ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên cho biết sẽ yêu cầu các trường thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về miễn, giảm học phí.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc