(Chinhphu.vn) – Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người lao động là nam giới tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc khi nghỉ việc nếu đã đủ 60 tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì được hưởng BHXH một lần.

Trả lời thắc mắc của Tổ chức Phục vụ trẻ em Quốc tế HOLT (số 103 - C8 Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) về chế độ BHXH đối với người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Luật BHXH quy định chế độ BHXH bắt buộc áp dụng đối với người lao động là công dân Việt Nam. Theo đó, người lao động tham gia BHXH bắt buộc khi nghỉ việc nam đã đủ 60 tuổi mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì được hưởng BHXH một lần. Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH. Hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần được quy định tại Điều 120, Điều 122 Luật BHXH.

Căn cứ quy định của Luật BHXH, trường hợp nam nhân viên của Tổ chức Phục vụ trẻ em Quốc tế HOLT khi nghỉ việc đã đủ 60 tuổi, có thời gian đóng BHXH được 13 năm, thuộc đối tượng được hưởng BHXH một lần.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Tổ chức Phục vụ trẻ em Quốc tế HOLT căn cứ quy định tại Điều 120, Điều 122 Luật BHXH, hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan BHXH nơi đơn vị đăng ký và đóng BHXH để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân