(Chinhphu.vn) - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn tính hưởng trợ cấp hàng tháng cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ - BNN) theo mức lương tối thiểu mới 1.050.000 đồng/tháng kể từ ngày 1/5/2012.

Đối với người hưởng trợ cấp  tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng (kể cả trợ cấp phục vụ), đến ngày 1/5/2012 còn đang hưởng trợ cấp  tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, trợ cấp phục vụ hàng tháng thì từ ngày 1/5/2012 mức trợ cấp được điều chỉnh như sau:

Mức trợ cấp TNLĐ - BNN hàng tháng

từ ngày 1/5/2012

=

Mức trợ cấp TNLĐ - BNN tháng 4/2012

x

1,265

Mức trợ cấp phục vụ hàng tháng từ ngày 1/5/2012 được điều chỉnh: Đối với người hưởng trợ cấp phục vụ trước ngày 1/1/2007, mức trợ cấp hàng tháng bằng 840.000 đồng (mức hưởng bằng 80% mức lương tối thiểu chung); Đối với người hưởng trợ cấp phục vụ từ ngày 1/1/2007 trở đi, mức trợ cấp hàng tháng bằng 1.050.000 đồng (mức hưởng bằng 100% mức lương tối thiểu chung).

Đối với chế độ trợ cấp  tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (kể cả trường hợp giám định lại và giám định tổng hợp) giải quyết từ ngày 1/5/2012 trở đi thì tiền lương tối thiểu chung để tính khoản trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động (kể cả trợ cấp phục vụ, nếu có) căn cứ vào thời điểm bắt đầu hưởng trợ cấp  tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mức trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội tính theo mức tiền lương, tiền công của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị (nếu thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính theo hệ số lương và mức lương tối thiểu chung của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị).

Trường hợp thời điểm bắt đầu hưởng trợ cấp  tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng (kể cả trợ cấp phục vụ, nếu có) trước ngày 1/5/2012 thì mức hưởng được điều chỉnh theo quy định của từng thời kỳ và từ ngày 1/5/2012 được điều chỉnh theo cách tính nêu trên.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

>> Lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng tính hưởng từ 1/5/2012

>> Hướng dẫn tính hưởng chế độ hưu trí theo mức lương tối thiểu mới

>> Chế độ ốm đau, thai sản khi tăng lương tối thiểu chung

Từ khóa: Trợ cấp tai nạn lao động , bệnh nghề nghiệp