(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Vân (tỉnh Đắk Lắk) hỏi: Chế độ với quân nhân tham gia kháng chiến theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg được áp dụng kể từ ngày 1/1/2009. Nay tôi có thể làm thủ tục để được hưởng chế độ theo Quyết định này không nếu tôi đủ điều kiện?

Về vấn đề này, Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị trả lời như sau:

Ngày 27/10/2008 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng.

Theo đó, chế độ trợ cấp hàng tháng được áp dụng đối với đối tượng có đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế trong quân đội, chế độ trợ cấp một lần áp dụng đối với đối tượng có dưới 15 năm công tác thực tế trong quân đội.

Đến nay, việc thực hiện chế độ theo quyết định nêu trên cơ bản đã hoàn thành và tổ chức tổng kết ở các cấp theo quy định. Tuy nhiên, còn một số ít đối tượng do nhiều nguyên nhân còn tồn sót chưa được giải quyết chế độ, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Cục Chính sách đề nghị ông Vân liên hệ với Hội đồng chính sách xã, hoặc Ban Chỉ huy quân sự nơi ông có hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn cụ thể.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Chính sách với quân nhân tham gia kháng chiến

Từ khóa: 142/2008/QĐ-TTg