(Chinhphu.vn) – Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hồ Chí Minh trả lời về trường hợp ông Nguyễn Thanh Sơn (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), hiện đã 60 tuổi, đề nghị được xem xét, cấp sổ BHXH.

Ông Nguyễn Thanh Sơn (tức Tôn Thất Sơn) có 28,5 năm công tác liên tục trong quân đội và cơ quan Nhà nước. Ngày 16/10/2000, Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu công nghệ mới TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định cho ông Sơn nghỉ việc để hưởng chế độ trợ cấp một lần.

Ngày 16/11/2000, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định về việc trợ cấp một lần đối với ông Sơn, với số tiền là 12.600.000 đồng. Không đồng ý với việc giải quyết chế độ trợ cấp trên, ông Sơn đề nghị được cơ quan chức năng xem xét cấp cho ông sổ BHXH.

Về vấn đề trên, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Theo đơn của ông Sơn, năm 2000, ông Sơn đã được giải quyết trợ cấp BHXH một lần tại BHXH TP. Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định số 1584/1999/QĐ- BHXH của BHXH Việt Nam ngày 24/6/1999 ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH thì hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần bao gồm: Sổ BHXH, quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH của người sử dụng lao động, bản xác nhận quá trình tham gia BHXH do người sử dụng lao động lập, đơn tự nguyện của người lao động xin hưởng trợ cấp một lần. Căn cứ thủ tục, hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH ra quyết định hưởng trợ cấp BHXH một lần cho ông Sơn.

Căn cứ quy định tại điểm a.2 mục I Thông tư số 26/2003/TT-BLĐTBXH ngày 9/12/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cấp sổ BHXH cho người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 1/1/1995, trường hợp của ông Sơn không thuộc đối tượng được cấp sổ BHXH do đã được cấp sổ và giải quyết trợ cấp BHXH một lần.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH TP. Hồ Chí Minh đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc