(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động Việt Nam được Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Singapore trực tiếp tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc tại Singapore.

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện đầu tư ra nước ngoài và thành lập Petrolimex Singapore có trụ sở tại Singapore từ ngày 1/9/2009 với 100% vốn của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

Lao động là người Việt Nam làm việc tại Petrolimex Singapore gồm lao động do Tổng công ty điều động sang từ số cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty và lao động do Petrolimex Singapore trực tiếp tuyển dụng và ký hợp đồng lao động.

Về chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc với số lao động này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp như sau:

Căn cứ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thì số lao động của Tổng công ty điều động sang làm việc tại Petrolimex Singapore và số lao động là người Việt Nam do Petrolimex Singapore trực tiếp tuyển dụng, nếu trước đó đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa nhận BHXH một lần trước khi sang làm việc tại Petrolimex Singapore thì thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Trường hợp lao động là người Việt Nam do Petrolimex Singapore trực tiếp tuyển dụng và ký hợp đồng lao động nhưng trước đó chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã nhận BHXH một lần trước khi sang làm việc tại Petrolimex Singapore thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân