(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Viết Cương (TP. Hà Nội) nhập ngũ tháng 2/1982, xuất ngũ tháng 3/1987 nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần. Từ tháng 1/2003 ông Cương làm tại hợp tác xã nông nghiệp, tham gia đóng BHXH. Từ tháng 5/2006 đến năm 2012 ông Cương làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của xã.

Ông Cương muốn được biết ông có được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian công tác tại xã để tính hưởng bảo hiểm xã hội không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Ông Nguyễn Viết Cương có thời gian công tác trong quân đội từ tháng 2/1982 đến tháng 3/1987 được phục viên về địa phương. Từ tháng 1/2003 tham gia công tác tại Hợp tác xã nông nghiệp và có đóng bảo hiểm xã hội, đến tháng 5/2006 chuyển sang làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.

Ông Cương là quân nhân phục viên, xuất ngũ về địa phương sau tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại Hợp tác xã nông nghiệp, đến tháng 5/2006 được chuyển đóng bảo hiểm xã hội theo chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.

Hiện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa có văn bản quy định tính cộng nối thời gian công tác trong quân đội đối với trường hợp như ông Cương.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

- Cộng nối thời gian công tác để tính hưởng BHXH

- Hướng dẫn cộng nối thời gian công tác để tính hưởng BHXH

Từ khóa: Chức danh cấp xã