(Chinhphu.vn) - Sinh viên Đỗ Anh Văn (email: anhvan42@g...), học tại trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, gặp vướng mắc liên quan đến việc miễn học phí cho sinh viên được đào tạo theo tín chỉ.

Theo thư phản ánh của sinh viên Đỗ Anh Văn, căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, thì học phí đối với các trường công lập nhóm ngành Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch là 310.000 đồng/tháng. Theo đó, tổng số tiền học phí cho 5 năm học (50 tháng) là 15.500.000 đồng

Trường của sinh viên Văn đào tạo theo tín chỉ, học phí mỗi tín chỉ theo Nghị định trên được tính bằng cách lấy tổng số học phí toàn khóa chia cho tổng số tín chỉ toàn khóa.

Như vậy, nếu theo chương trình học, sinh viên Văn học 150 tín chỉ trong 5 năm, thì tiền học mỗi tín chỉ là 103.000 đồng.

Tuy nhiên, tiền miễn học phí mỗi học kỳ sinh viên Văn nhận được là 1.550.000 đồng (5 tháng x 310.000đ/tháng), trong khi số tiền học phí phải nộp lại nhiều hơn khoản hỗ trợ nói trên do chênh lệch về số tín chỉ học trong từng học kỳ.

Sinh viên Văn mong muốn cơ quan chức năng sớm giải đáp những vướng mắc trong trường hợp trên.

Cổng TTĐT Chính phủ đã chuyển phản ánh trên của bạn đọc đến Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, trả lời và sẽ thông tin chi tiết trên Cổng TTĐT Chính phủ sau khi có văn bản trả lời.

Ban Bạn đọc