(Chinhphu.vn) - Cục Thuế An Giang giải đáp thắc mắc của Công ty TNHH thương mại - xuất nhập khẩu Thành Tuấn Phát (thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2, mục I, Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, thì doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ một số trường hợp, trong đó có trường hợp doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, trừ trường hợp giao, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế TNDN của doanh nghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN.

Căn cứ quy định nêu trên và Công văn số 4016/TCT-CS ngày 8/11/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp thành lập mới, trường hợp Công ty TNHH thương mại - xuất nhập khẩu Thành Tuấn Phát được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân Lam Tường thì không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư.

Trường hợp cụ thể của Công ty TNHH thương mại - xuất nhập khẩu Thành Tuấn Phát được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 12/12/2011 trên cơ sở chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân Lam Tường được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 7/12/2011, hoạt động tại địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang, do việc đăng ký chuyển đổi không có sự thay đổi về mã số thuế, địa điểm, ngành nghề kinh doanh và Công ty chịu trách nhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế TNDN của doanh nghiệp bị chuyển đổi nên được kế thừa chính sách ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN.

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Mục V, Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: thuế thu nhập doanh nghiệp , chuyển đổi loại hình doanh nghiệp