(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thanh Sơn, giáo viên trường THCS Kim Trung, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (email: thanhson0607@...) phản ánh việc các giáo viên nơi đây chưa được hưởng chế độ ưu đãi theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Trả lời phản ánh của công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết đã giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai tới các đơn vị nằm trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, lập danh sách các đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Ngày 25/4/2012, UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc cấp bổ sung ngân sách năm 2012 cho các huyện, thành phố, thị xã để thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Sở Tài chính Ninh Bình đã có thông báo về việc cấp bổ sung ngân sách năm 2012 cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chi trả phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP và chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

UBND huyện Kim Sơn cũng cho biết, khi được UBND tỉnh cấp kinh phí, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn tiến hành chi trả kịp thời đúng đối tượng được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã có thông tin phản hồi công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

Chính sách tại xã không còn thuộc diện Chương trình 135

Trường hợp nào được hưởng ưu đãi vùng đặc biệt khó khăn?

Có được hưởng đồng thời 2 phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn

Danh mục vùng đặc biệt khó khăn được hưởng ưu đãi

Trợ cấp lần đầu với cán bộ vùng đặc biệt khó khăn

Đối tượng hưởng chính sách vùng đặc biệt khó khăn

Đối tượng hưởng phụ cấp lâu năm vùng đặc biệt khó khăn

Từ khóa: vùng đặc biệt khó khăn , Nghị định 116/2010/NĐ-CP