(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Thiên Sơn dự định nhập khẩu động cơ điện đã qua sử dụng (còn trên 80% chất lượng) từ Nhật Bản để phân phối trong nước, dùng trong nông nghiệp và công nghiệp.

Công ty TNHH Thiên Sơn đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, mặt hàng này có được nhập khẩu không? Nếu không thì theo quy định nào? Mặt hàng này có cần phải dán nhãn năng lượng theo luật định hay không? Khi nhập khẩu có cần đi giám định để xác định sản phẩm còn chất lượng bao nhiêu % hay không?

Cục Hải quan Đồng Nai trả lời vấn đề Công ty TNHH Thiên Sơn hỏi như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thì mặt hàng Động cơ điện đã qua sử dụng (Nhóm 8501) không thuộc danh mục này. Do đó, Công ty được phép nhập khẩu mặt hàng này như hàng hoá thương mại thông thường.

Căn cứ Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì mặt hàng Động cơ điện thuộc đối tượng phải dán nhãn năng lượng khi nhập khẩu.

Doanh nghiệp cam kết và tự chịu trách nhiệm về giá trị sử dụng còn lại của hàng hoá nhập khẩu.

Để tham khảo thêm, Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.

Thanh Hà