(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật DQM (TP. Hồ Chí Minh)  ký hợp đồng mua hàng với Công ty của Hàn Quốc (có nhà máy tại Trung Quốc), chuyển hàng về cho Công ty DQM qua Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL.

Tuy nhiên, trên vận đơn hàng không (AWB) ghi người nhận là tên Giám đốc công ty DQM, nhưng thiếu tên Công ty. Hàng hóa về đến Việt Nam, Công ty DHL đã tự khai phi mậu dịch trên AWB mà không thông báo cho Công ty DQM. Khi tờ khai được thông quan, Công ty DHL mới thông báo cho Công ty DQM đến đóng thuế để nhận hàng. Công ty DQM đã có thông báo đến Công ty DHL và Chi cục Hải quan về tình trạng lô hàng trên. Hiện Công ty DQM chưa đóng thuế và nhận hàng từ Công ty DHL. Hàng hóa vẫn đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật DQM, ông Lê Xuân Bình hỏi, Công ty muốn xin huỷ tờ khai phi mậu dịch và chỉnh sửa thông tin người nhận là Công ty để khai với hình thức mậu dịch thì cần làm những thủ tục gì?

Về vấn đề này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Theo qui định tại điểm 1.3.2, Điều 6, Phần II Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 9/7/2010 thì doanh nghiệp (Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL-VNPT) sẽ thay mặt chủ hàng trực tiếp làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu (trừ thư, túi ngoại giao, túi lãnh sự), chịu trách nhiệm thực hiện chính sách về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách thuế, lệ phí, thu khác và các quyền, nghĩa vụ của chủ hàng theo qui định của pháp luật.

Trong trường hợp cụ thể của Công ty, người nhận hàng trên bản lược khai hàng hóa là tên Giám đốc công ty nên Công ty DHL thay mặt chủ hàng khai báo với cơ quan hải quan là đúng quy định. Trường hợp Công ty có yêu cầu chỉnh sửa thông tin trên bản lược khai hàng hóa thành người nhận hàng là Công ty đề nghị liên hệ với Công ty DHL để yêu cầu người gửi hàng chỉnh sửa lại thông tin theo Điều 16 Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010.

Về thủ tục hủy tờ khai, Công ty nghiên cứu Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Để thực hiện khai hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS công ty cần lưu ý 4 bước cơ bản: đăng ký sử dụng chữ ký số, đăng ký sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS, tải và cài đặt phần mềm đầu cuối, sử dụng phần mềm đầu cuối để thực hiện khai hải quan.

Thanh Thủy