(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế gửi một số góp ý cho dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo góp ý của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, việc xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cần thay đổi cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp mạnh mẽ hơn. Tăng cường năng lực tiếp cận thông tin chính sách pháp luật cho khối doanh nghiệp này. Đưa Quỹ phát triển DNNVV vào hoạt động tập trung vào các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển, có dự án, phương án kinh doanh khả thi và doanh nghiệp nằm trong diện đối tượng ưu tiên.

Đồng thời tập trung giải quyết vướng mắc về thủ tục hành chính thuế, hải quan để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, việc tiếp cận vốn vay còn gặp khó khăn do điều kiện của Ngân hàng và doanh nghiệp chưa đồng thuận.

Còn theo ý kiến của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế, Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV nên có điều khoản ưu đãi riêng, dành cho việc khuyến khích các hộ cá thể đăng ký kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp. Xem xét lại tiêu chí xác định quy mô DNNVV. Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho DNNVV nên từ nguồn của Chính phủ. Bổ sung việc cho phép Quỹ Bảo lãnh tín dụng không thu phí và có hỗ trợ lãi vay.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng cho rằng việc khuyến khích DNNVV tự nguyện góp vốn thành lập Quỹ Tương hỗ là ý tưởng rất tốt, nhưng sẽ khó khả thi, nếu không có thêm chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước. Việc hỗ trợ này nên lựa chọn trong những ngành, lĩnh vực trọng điểm và phải có tiềm năng phát triển.

Hiệp hội cũng đề nghị bổ sung vào Dự thảo Luật việc hình thành Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương, có sự tham gia của Nhà nước, của các hiệp hội...

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Các ý kiến góp ý của các tổ chức, hiệp hội đối với dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng để Ban soạn thảo, Tổ biên tập điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV.

Hầu hết các ý kiến góp ý của Hiệp hội DNNVV TP. Hà Nội và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV đã được Chính phủ thông qua, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khoá XIV.

Đối với một số ý kiến, kiến nghị khác như lấy doanh thu làm tiêu chí xác định DNNVV, quỹ bảo lãnh tín dụng không thu phí và có hỗ trợ lãi vay cho DNNVV, hình thành Trung tâm hỗ trợ DNNVV từ Trung ương đến địa phương, nhập phụ tùng linh kiện bị áp thuế nên không khuyến khích sản xuất trong nước, doanh nghiệp có hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm không được thế chấp đất đai để vay vốn... sẽ tiếp tục được Ban soạn thảo, Tổ biên tập tổng hợp, nghiên cứu, kết hợp với tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khoá XIV.

Trong thời gian tới, khi Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV được Quốc hội có ý kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các tổ chức, hiệp hội để hoàn thiện dự thảo Luật.

Chinhphu.vn