(Chinhphu.vn) –  Tổng cục Thuế vừa cho biết, việc sử dụng hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong Văn bản số 5603/TCT-CS vừa phát hành ngày 16/12 gửi Cục Thuế các địa phương, Tổng cục Thuế cho biết, việc sử dụng hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Điều đó có nghĩa là các hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục được mua hóa đơn từ cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong năm 2015.

Trước đó, như Diễn đàn cạnh tranh Quốc gia đã phản ánh, sau khi Bộ Tài chính ban hành Công văn số 17526/BTC-TCT ngày 1/12/2014 triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, một số hộ kinh doanh đã bày tỏ những lo lắng trong việc kinh doanh và nộp thuế trước những quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

Trước đây có 2 hình thức tính thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh. Trong đó các hộ, cá nhân không xác định được doanh thu, không mua hóa đơn của Chi cục thuế thì sẽ tính thuế khoán. Còn các hộ, cá nhân xác định được doanh thu, có mua hóa đơn của Chi cục Thuế để xuất bán cho khách hàng thì được tính thuế theo tỉ lệ phần trăm nhân doanh thu trên tổng hóa đơn/tháng.

Nếu theo Công văn số 17526/BTC-TCT các hộ, cá nhân kinh doanh sẽ không được mua hóa đơn của Chi cục thuế từ ngày 1/1/2015 bởi đã được tính thuế khoán. Nếu muốn mua hóa đơn để xuất bán cho khách hàng thì phải làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Quy định nêu trên được cho là sẽ gây áp lực lớn đến hoạt động kinh doanh của các hộ, cá nhân kinh doanh. Thứ nhất, thời gian để áp dụng còn rất ngắn (15 ngày). Thứ hai, nếu phải thành lập doanh nghiệp thì phát sinh rất nhiều chi phí quản lý, chi phí hệ thống… Nếu không thực hiện thì lại đứng trước nguy cơ  đóng cửa, giải thể vì không còn có hóa đơn để xuất cho khách hàng. Mặt khác, có thể còn có hệ lụy là việc các hộ kinh doanh mua hóa đơn của các doanh nghiệp, công ty khác để xuất bán cho khách hàng.

Thanh Thủy