(Chinhphu.vn) - Văn phòng Đại diện Wakomas Chemical Sdn.Bhd (TPHCM) đang hoạt động theo giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Trưởng Văn phòng đại diện là cá nhân nước ngoài có cư trú tại Việt Nam.

Hiện, Trưởng Văn phòng đại diện chỉ nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công do Văn phòng đại diện Wakomas ở Việt Nam chi trả. Do đó, hàng quý Văn phòng đại diện Wakomas ở Việt Nam đã khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công do Văn phòng đại diện chi trả cho người lao động theo tờ khai 05/KK-TNCN và quyết toán theo mẫu 05/QTT-TNCN.

Tháng 2/2018, Văn phòng đại diện Wakomas thực hiện thủ tục đổi Trưởng Văn phòng đại diện. Tuy nhiên, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và Sở Công Thương yêu cầu phải kê khai lại thuế TNCN hàng quý sang mẫu 02/KK-TNCN và quyết toán năm sang mẫu 02/QTT-TNCN.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn kê khai thuế TNCN cho Văn phòng đại diện do Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành thì mẫu 02/KK-TNCN chỉ áp dụng khi cá nhân người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công nhận được từ nước ngoài.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Văn phòng đại diện Wakomas đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp kê khai thuế TNCN của Trưởng Văn phòng đại diện Wakomas.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện Wakomas là cá nhân cư trú tại Việt Nam, nếu:

- Nhận thu nhập từ nước ngoài thì Trưởng Văn phòng đại diện Wakomas có trách nhiệm khai, quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế theo tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN và tờ khai mẫu số 02/QTT-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).

- Nhận thu nhập do Văn phòng tại Việt Nam chi trả thì Văn phòng tại Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN của Trưởng Văn phòng đại diện Wakomas và khai thuế với cơ quan thuế theo tờ khai mẫu số 05/KK- TNCN và tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) khi Trưởng Văn phòng đại diện Wakomas có ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thuế TNCN , văn phòng đại diện , cá nhân nước ngoài , cư trú