(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Quỳnh Như công tác tại phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng. Hiện, bà đang kiểm tra việc quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ, bà thấy các đơn vị sử dụng nguồn chi thường xuyên để mua sắm trang thiết bị vật tư văn phòng, tất cả các gói thầu nhỏ hơn 100 triệu đồng đều không có Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Bà Như đã yêu cầu các đơn vị bổ sung Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, các đơn vị căn cứ theo khoản 3, Điều 32 Thông tư số 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính không yêu cầu phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.

Bà Như muốn biết, việc bà yêu cầu các đơn vị như vậy có đúng quy định không? Có bắt buộc phải có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không? Theo bà được biết tại khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định: Việc thực hiện chỉ định thầu đối với các gói thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có Quyết định đầu tư được phê duyệt, trừ gói thầu tư vấn chuẩn bị dự án; Có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu; Có dự toán được duyệt theo quy định.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điều 9 Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân quy định về nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu; trong đó bao gồm giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu... và Kế hoạch đấu thầu này cần trình người có thầm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 68/2012/TT-BTC.

Như vậy, theo quy định tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC, dù lựa chọn nhà thầu theo hình thức nào (bao gồm cả chỉ định thầu) thì kế hoạch đấu thầu phải được người có thẩm quyền phê duyệt.

Khoản 3, Điều 32 Thông tư số 68/2012/TT-BTC quy định về trường hợp thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu mua sắm thường xuyên. Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu thì kế hoạch lựa chọn nhà thầu này phải được người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 68/2012/TT-BTC.

Ngày 29/3/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp (thay thế Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012).

Đề nghị bà Nguyễn Quỳnh Như nghiên cứu các quy định về việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC để thực hiện.

Chinhphu.vn