(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Quang Huy (Lâm Đồng) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao và hỗ trợ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Lâm Đồng trả lời như sau:

Hiện nay, ông Nguyễn Quang Huy chưa thực hiện các thủ tục để thành lập doanh nghiệp (Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại và Dịch vụ Đắc Thành là tên dự kiến khi thành lập doanh nghiệp) và ông Huy cũng chưa nghiên cứu kỹ quy trình, thủ tục, các cơ quan hỗ trợ, tham mưu quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

Vì vậy, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Lâm Đồng đã hướng dẫn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và cung cấp một số thông tin, tài liệu có liên quan về quy trình, thủ tục đăng ký đầu tư; những cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014; cơ chế, chính sách và danh mục các dự án kêu gọi của tỉnh Lâm Đồng nhằm tạo điều kiện cho ông Huy hiểu rõ hơn về trình tự, thủ tục đầu tư để thực hiện đăng ký đầu tư nếu có nhu cầu.

Về đề nghị hỗ trợ vốn từ Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh, hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh nghiên cứu xây dựng Đề án hỗ trợ khởi nghiệp, Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng và đang trong giai đoạn hoàn thiện, tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan có liên quan để tiếp tục hoàn chỉnh và ban hành.

Sau khi các Đề án nêu trên chính thức được ban hành, tỉnh Lâm Đồng sẽ thông tin, phổ biến rộng rãi để các cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (trong đó có ông Nguyễn Quang Huy) biết, tham gia nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Chinhphu.vn


Từ khóa: Khởi nghiệp , đăng ký kinh doanh , đầu tư