(Chinhphu.vn) – Trường hợp công ty ký hợp đồng tuyển dụng lao động thời vụ để phục vụ cho hoạt động thi công công trình, nếu khoản chi tiền lương cho người lao động có đủ chứng từ hợp pháp thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty của ông Nguyễn Nam (TP. Hồ Chí Minh) thành lập năm 2013, hoạt động trong lĩnh vực thương mại và xây lắp. Tuy nhiên, chỉ tuyển dụng lao động khi có công trình và ký hợp đồng lao động 2 tháng.

Ông Nam thường khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân khi trả lương vào cuối tháng. Nhưng những lao động này đều có cam kết nên ông tạm không khấu trừ. Ông Nam hỏi, vậy khoản chi phí lương có được tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp không? Ông có liên hệ với cơ quan quản lý thuế của quận thì được trả lời, nếu chi phí này lớn quá thì sẽ bị xuất toán, như vậy có đúng không?

Tổng cục Thuế trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp công ty ký hợp đồng tuyển dụng lao động thời vụ (2 tháng) để phục vụ cho hoạt động thi công công trình, nếu khoản chi tiền lương cho người lao động có đủ chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, công ty thực hiện theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn (Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).

Thúy An