(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2020.

Ảnh minh họa

Theo Cục Quản lý giá, cần cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động thẩm định giá và hướng dẫn một số nội dung về lưu trữ hồ sơ thẩm định giá, chấm điểm đánh giá chất lượng dịch vụ thẩm định giá.

Bên cạnh đó, cập nhật kiến thức về đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá và vận dụng trong các tình huống thực tế; thu thập và phân tích thông tin trong thẩm định giá tài sản ở Việt Nam; tiêu chuẩn thẩm định giá ASEAN và một số kinh nghiệm quốc tế về thẩm định giá.

Việc cập nhật thông tin để thẩm định viên về giá nâng cao kiến thức trong hoạt động nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, thẩm định viên về giá nắm bắt được văn bản quy phạm pháp luật liên quan; các doanh nghiệp thẩm định giá áp dụng tiêu chuẩn thẩm định giá rút ra từ kết quả kiểm tra doanh nghiệp năm 2019. Hoặc, việc thu thập và phân tích thông tin trong thẩm định giá tài sản ở Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiều cho các thẩm định viên. Trên cơ sở đó, nắm bắt các nguồn thông tin sử dụng trong thẩm định giá bất động sản, động sản, tài sản vô hình và xác định giá trị doanh nghiệp; kỹ năng xây dựng các loại phiếu thu thập thông tin giá và lưu trữ bằng chứng thông tin thị trường… Chuyên đề này nhằm giúp các thẩm định viên giải quyết vấn đề khó khăn về thông tin giá nói riêng và thông tin nói chung trong hoạt động thẩm định giá tài sản hiện nay.

Thông qua nội dung cập nhật kiến thức năm 2020, các thẩm định viên về giá sẽ có thêm công cụ về lý luận và thực tiễn để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thẩm định giá tài sản ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

NA