(Chinhphu.vn) - Ngày 8/4, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone).

Theo đó, ông Nguyễn Nam Long, Tổng Giám đốc Tổng Công ty hạ tầng mạng (VNPT Net) được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc VNPT VinaPhone  (thời hạn bổ nhiệm là 3 năm).

Ông Lương Hồng Khanh, Giám đốc VNPT Đà Nẵng kiêm Trưởng đại diện của VNPT trên địa bàn TP Đà Nẵng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VNPT VinaPhone (thời hạn bổ nhiệm là 5 năm).

Với việc bổ nhiệm cùng một lúc Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc là những lãnh đạo am hiểu kỹ thuật và có nhiều năm kinh nghiệm quản lý, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn VNPT hy vọng hai tân lãnh đạo mới sẽ tiếp tục dẫn dắt VNPT VinaPhone ngày càng lớn mạnh và thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn./.

Từ khóa: quyết định , bổ nhiệm , VNPT , Tổng Giám đốc , Nguyễn Nam Long , Lương Hồng Khanh