(Chinhphu.vn) - Phát huy vai trò chủ lực trong lĩnh vực “tam nông” và nền kinh tế đất nước, trong nhiều năm qua, Agribank luôn thực hiện hiệu quả chính sách phát triển kinh tế biển thông qua cho vay phát triển thủy sản, đồng hành với ngư dân cả nước, triển khai nhiều hoạt động hướng về biển đảo quê hương…

Là NHTM 100% vốn Nhà nước, nhiều năm qua, Agribank luôn tích cực thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển thủy sản.

Về cho vay phát triển kinh tế biển, tại thời điểm 31/12/2018, dư nợ cho vay phát triển thủy sản của Agribank đạt trên 35.000 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ cho 12.000 tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân vươn khơi bám biển cũng như hỗ trợ người dân ven biển nuôi trồng thủy sản...

Chỉ tính riêng chương trình tín dụng theo Nghị định 67 (nay là Nghị định 17/2018/NĐ-CP) về chính sách phát triển thủy sản, Agribank triển khai cho vay đạt gần 6.000 tỷ đồng. Nhiều đội tàu công suất lớn hiện đại trên cả nước được hình thành từ nguồn vốn này.

Đến nay, Agribank đã cho vay vốn để ngư dân đóng mới 622 tàu theo Nghị định 67 trên địa bàn 27 tỉnh ven biển, trong đó có 424 tàu đóng mới khai thác hải sản, 105 tàu đóng mới dịch vụ hậu cần và 93 tàu nâng cấp đóng mới.

Tại thời điểm Nghị định số 67 của Chính phủ có hiệu lực, Agribank đã phối hợp với các bên liên quan cùng Ngân hàng Nhà nước vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa nguồn vốn đến tay ngư dân.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, toàn hệ thống Agribank tích cực tham gia các đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước về vùng biển, tiếp xúc lắng nghe ý kiến của ngư dân, tham gia các hội nghị có liên quan do Ngân hàng Nhà nước tổ chức để nắm bắt, lĩnh hội các ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương…

Các chi nhánh của Agribank ở các địa phương giáp biển đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và tiếp cận với khách hàng có nhu cầu vay vốn đóng tàu để tư vấn các quy định của Agribank.

Từ tiên phong, nghiêm túc triển khai chủ trương của Đảng về Chiến lược Biển Việt Nam và chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của Chính phủ, Agribank cùng hệ thống chính trị đã tạo nên “điểm tựa” vững chắc, tạo điều kiện, mở ra cơ hội thuận lợi để ngư dân cả nước đầu tư, nâng cấp tàu cá công suất lớn cùng với thiết bị công nghệ hiện đại, có đủ năng lực vươn ra khơi xa đánh bắt thủy sản, làm giàu từ biển, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Agribank sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách phát triển thủy sản, cùng các bộ, ngành, địa phương tích cực đầu tư phát triển các ngành kinh tế biển như du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, nuôi trồng và khai thác hải sản, công nghiệp ven biển và vươn ra các vùng đảo của quốc gia. Qua đó, góp phần đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Anh Minh