(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý bàn giao nguyên trạng (gồm vốn, đất đai, tài sản, lao động,…) 2 Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam về UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty Giấy Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương điều chỉnh giá trị doanh nghiệp sau khi bàn giao theo quy định hiện hành. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty Giấy Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

UBND tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm sắp xếp hai Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh theo đúng quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Minh Hiển