(Chinhphu.vn) – Tổng cục Thuế vừa công bố danh sách 1.000 DN nộp thuế lớn nhất (V1000) năm 2018 đóng góp 60,3% tổng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Tổng số thuế TNDN của các DN V1000 năm 2018 tăng 8,3% so với năm 2017. Trong đó, khu vực ngoài quốc doanh chiếm 66,4%, khu vực nhà nước chiếm 24,6%.

Một số ngành có tỷ trọng đóng góp lớn trong V1000 năm 2018 như: công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 33,37%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểmchiếm 18,78%; bất động sản chiếm 10,74%.

Qua 3 năm thực hiện công khai V1000 (2016-2018), có 555 DN có 3 năm liên tiếp thuộc danh sách V1000 của năm 2018, 2017 và 2016. Trong đó, chủ yếu là các DN có trụ sở chính tại TPHCM chiếm 32,78%; tại TP. Hà Nội chiếm 36,97%.

Tiêu chí xây dựng danh sách V1000 là các DN đáp ứng được các điều kiện: DN thành lập theo pháp luật Việt Nam, DN nước ngoài, các tổ chức khác đang hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN. DN có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì số nộp tính cho DN bao gồm cả số nộp của trụ sở chính và số nộp của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, xác định công ty mẹ, mỗi công ty con, mỗi công ty thành viên trong Tập đoàn, Tổng công ty là một “doanh nghiệp” độc lập.

Đáng chú ý, không đưa vào danh sách các doanh nghiệp thực hiện nộp chủ yếu cho số nợ thuế TNDN của các năm trước.

Tổng cục Thuế cũng khẳng định, danh sách V1000 nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2018 không nhằm mục đính tôn vinh DN thực hiện tốt pháp luật thuế. Trong quá trình hoạt động, nếu DN bị cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền phát hiện sai phạm thì tùy vào mức độ vẫn bị xử lý vi phạm theo đúng quy định.

MK