(Chinhphu.vn) - Không chỉ giữ vững một trụ cột cung ứng vốn cho người dân và doanh nghiệp khu vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank Chi nhánh Hòa Bình đã coi phát triển sản phẩm dịch vụ là một xu hướng tất yếu để cộng hưởng gia tăng giá trị, và bảo an cho khách hàng.
ABIC Hà Nội phối hợp với Agribank Hòa Bình và Chi nhánh huyện Lạc Thủy chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho 4 gia đình trên 700 triệu đồng

Vừa qua, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Hà Nội (ABIC Hà Nội) phối hợp với Agribank Hòa Bình và Chi nhánh huyện Lạc Thủy chi trả bảo hiểm “Bảo an tín dụng” cho 4 gia đình có địa chỉ tại huyện Lạc Thủy với tổng số tiền lên đến trên 700 triệu đồng.

Đây là 4 gia đình trước đó đã vay vốn tại Agribank Lạc Thủy và tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng. Tuy nhiên, những người đứng tên vay vốn không may qua đời. Vì vậy, thực hiện đúng các cam kết, ABIC Hà Nội đã nỗ lực tối đa để chia sẻ kịp thời những khó khăn với khách hàng thông qua công tác chi trả bồi thường nhanh chóng, thuận tiện và thỏa đáng.

Chỉ tính riêng trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ trong những năm qua ABIC Hà Nội đã chi trả bồi thường lũy kế lên đến gần 2,4 tỷ đồng cho khách hàng tại Agribank Lạc Thuỷ.

Đây là kết quả của việc lồng ghép bán chéo các chương trình bảo hiểm và cung ứng sản phẩm liên kết bảo hiểm - ngân hàng mà Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã mở rộng triển khai trong những năm qua.

Tính đến 30/6/2019, doanh thu bảo hiểm tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình đạt 20,203 tỷ đồng, tăng 1,362 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước. Trong đó thu bảo hiểm bảo an tín dụng 16,321 tỷ đồng, tăng 803 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Agribank Hòa Bình luôn được ABIC đánh giá là một trong những tổng đại lý có doanh thu cao, khai thác tốt tiềm năng tại địa phương.

Việc triển khai dịch vụ bảo hiểm này càng đậm tính nhân văn với các chương trình an sinh xã hội hỗ trợ người dân địa phương trích từ nguồn thu bảo hiểm mà Agribank Hòa Bình và ABIC thực hiện trong những năm qua, như tặng bò, sổ tiết kiệm, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa.

Trong bối cảnh kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng với sự phát triển vượt trội của công nghệ, Agribank Chi nhánh Hòa Bình đặc biệt chú trọng tới việc cung ứng dịch vụ ngân hàng bên cạnh các sản phẩm tín dụng nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của người dân. Bên cạnh dịch vụ bảo hiểm, chi nhánh đã mở rộng việc triển khai các dịch vụ thanh toán, kiều hối, Mobile Banking, thẻ và ngân quỹ.

Theo đó, số thẻ đã phát hành 6 tháng đầu năm 2019 (cả phát hành mới và phát hành lại) đạt 14.181 thẻ, đưa tổng số thẻ đang hoạt động lên 63.970 thẻ, tăng 8.402 thẻ (tăng 15%) so cùng kỳ năm trước; số dư tài khoản thẻ 466 tỷ đồng, bình quân 1 thẻ là 4,8 triệu đồng.

Dịch vụ Mobile Banking cũng ghi nhận những bứt phá mới trong 6 tháng đầu năm 2019 với 30.805 khách hàng đang sử dụng, trong đó 12.972 khách hàng tiền vay và 17.833 khách hàng tiền gửi. Thu phí dịch vụ đạt 3.299 triệu đồng, tăng 42% so cùng kỳ năm trước, đạt 59% kế hoạch Agribank giao…

Đó là kết quả của việc Chi nhánh đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển sản phẩm dịch vụ với việc cải tiến khâu tiếp thị, bán chéo sản phẩm, chủ động tiếp cận khách hàng để giới thiệu, hướng dẫn về sản phẩm nhằm duy trì và mở rộng khách hàng.

Chi nhánh cũng đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển sản phẩm dịch vụ các cấp, nắm bắt tình hình khách hàng để có giải pháp cụ thể. Riêng lĩnh vực bảo hiểm, Agribank Hòa Bình thường xuyên phối hợp tốt với ABIC khắc phục những tồn tại trong công tác chăm sóc sau bán hàng, góp phần củng cố lòng tin của khách hàng với sản phẩm bảo hiểm.

Hiện Chi nhánh đã triển khai thêm nhiều sản phẩm dịch vụ mới theo chỉ đạo của Agribank Trung ương, mở rộng thêm nhiều tiện ích, góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đảm bảo duy trì được khả năng cạnh tranh (Tiền gửi trực tuyến, thanh toán mã code QRPAY, ví điện tử Momo, MOCA...). Chất lượng sản phẩm dịch vụ không ngừng được nâng lên, các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm được giải quyết kịp thời thỏa đáng, từ đó gia tăng niềm tin của khách hàng với ngân hàng.

Anh Minh