(Chinhphu.vn) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết trong 7 tháng năm 2020, sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 122,69 tỷ kWh, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, chỉ tính riêng trong tháng 7 sản lượng điện thương phẩm toàn EVN đạt 19,53 tỷ kWh, tăng 2,42% so với cùng kỳ 2019.

Sản lượng điện tiêu thụ của thành phần sinh hoạt tháng 7/2020 chiếm tỉ trọng 37%, tăng 6,14% so với cùng kỳ, trong đó khu vực miền Bắc phụ tải sinh hoạt tăng cao ở mức 9,35% do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, khu vực miền Trung không tăng trưởng, khu vực miền Nam tăng trưởng thấp ở mức 3,54%.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020, thành phần điện sinh hoạt tăng trưởng 6,39% so với cùng kỳ 2019.

EVN cho biết trong tháng 7/2020, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 23,05 tỷ kWh, trung bình đạt 743,58 triệu kWh/ngày. Sản lượng ngày lớn nhất đạt 791,4 triệu kWh (ngày 10/7) và công suất lớn nhất toàn hệ thống đạt 38.638 MW (ngày 17/7).

Lũy kế 7 tháng năm 2020, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu của toàn hệ thống đạt 142,47 tỷ kWh, tăng 2,09% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó: thủy điện đạt 29,22 tỷ kWh, giảm 20,52% so với cùng kỳ năm 2019; nhiệt điện than đạt 80,87 tỷ kWh, tăng 14,54%; tua bin khí đạt 22,4 tỷ kWh, giảm 15,36% và nhiệt điện dầu đạt 1,03 tỷ kWh, tăng 33,11% so với cùng kỳ năm 2019.

Năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối đạt 6,33 tỷ kWh. Riêng điện mặt trời đạt 5,56 tỷ kWh,bằng 101% kế hoạch và gấp 3,65 lần so với cùng kỳ năm 2019.

EVN luôn bảo đảm nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch Covid -19. Ảnh: VGP

Tính đến hết tháng 7, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 79,2 tỷ kWh, chiếm 55,6% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Trong đó, tổng sản lượng điện của các nhà máy điện do EVN sở hữu 100% vốn (không tính EVNGENCO3 và các công ty cổ phần) đạt 43,9 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 30,8%.

EVN cho biết mặc dù từ ngày 27 đến 29/7/2020 đã liên tiếp xảy ra 16 trận động đất với dư chấn từ 2,6 - 5,3 độ Richter; tâm chấn của các trận động đất này xảy ra sát nhau trên địa bàn huyện Mộc Châu, Sơn La nhưng các công trình điện do EVN quản lý tại khu vực như thủy điện Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Huội Quảng, Bản Chát vẫn bảo đảm an toàn và vận hành bình thường, ổn định.

Trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tính đến hết tháng 7 năm 2020, tỉ lệ tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử toàn Tập đoàn đạt 65,6% (vượt 15,60% so với kế hoạch).

Đáng chú ý số yêu cầu các dịch vụ điện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia chiếm 79,98% tổng số yêu cầu cung cấp dịch vụ công của các Bộ, ngành,địa phương.

Về đầu tư xây dựng nguồn điện, trong tháng 7 EVN đã hoàn thành phát điện thương mại dự án điện mặt trời Phước Thái 1 và đang tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình.Đối với công tác đầu tư xây dựng lưới điện, lũy kế 7 tháng đã khởi công được 81 công trình và hoàn thành đóng điện 63 công trình lưới điện 110 – 500 kV (gồm 8 công trình 500 kV, 7 công trình 220 kV, 48 công trình 110 kV).

Toàn Thắng