(Chinhphu.vn) - Ngày 7/8, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 176 đại biểu đại diện cho 1.270 đảng viên từ 25 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, ổn định

Tổng công ty đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo cung cấp điện hàng năm; có 5/13 chỉ tiêu chính đã về đích sớm 1-2 năm so với lộ trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao đến năm 2020 như: Tổn thất điện năng, chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện, suất sự cố, năng suất lao động, xây dựng trung tâm điều khiển và trạm biến áp không người trực. Đến cuối năm 2019, số lần mất điện của một khách hàng (SAIFI) là 0,77 lần và thời gian mất điện của một khách hàng (SAIDI) là 58,4 phút, tỷ lệ tổn thất điện năng là 3,48%; lưới điện 110 kV bảo đảm vận hành tiêu chí N-1; lưới điện 22 kV, 0,4 kV được đầu tư, kiện toàn theo tiêu chí tối ưu về bán kính cấp điện, hệ số mang tải và số lượng khách hàng.

Song song đó, EVNHCMC đã chú trọng đẩy mạnh công tác ngầm hóa để nâng cao mỹ quan, an toàn lưới điện; ứng dụng giải pháp thi công không gây mất điện khách hàng như: công nghệ sửa chữa đường dây đang mang điện (live line) cho lưới điện đến cấp điện áp 110 kV; tự động chuyển nguồn khi có sự cố; đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp để từng bước kiện toàn và hiện đại hóa lưới điện; đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển từ xa lưới điện phân phối đầu tiên tại Việt Nam.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, triển khai 19/19 loại hình dịch vụ khách hàng qua hình thức điện tử, tỷ lệ giải quyết trực tuyến liên tục tăng qua các năm (đến cuối năm 2019 đạt 99,95%). Đến cuối năm 2017, không còn nhân viên ngành điện đến thu tiền điện tại nhà khách hàng; thực hiện tiêu chí “3 dễ” gồm: dễ tiếp cận dịch vụ; dễ tham gia dịch vụ; dễ giám sát quy trình thực hiện dịch vụ theo định hướng điện tử hoá dịch vụ khách hàng, phục vụ theo yêu cầu.

Điểm hài lòng của khách hàng năm sau đạt cao hơn năm trước và đến cuối năm 2019 đạt 8,66/10 điểm. Với những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam ở thứ hạng 27/190 quốc gia và nền kinh tế (tăng 81 bậc so với cuối năm 2015 ở hạng 108), xếp thứ 04/11 quốc gia ASEAN.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều đổi mới trong cách thức thực hiện, đạt hiệu quả cao; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự chủ chốt; công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp 438 đảng viên, vượt 46% so với chỉ tiêu Nghị quyết là 300 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, duy trì mức độ thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, Nghị định của Chính phủ, Chương trình hành động của Thành ủy về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong nhiệm kỳ đã có 502 lượt đối thoại định kỳ tại Tổng công ty và đơn vị, qua đó đã giải quyết 1.641/1.641 ý kiến, kiến nghị của người lao động. Tổ chức 120 hội nghị “Ngành Điện gắn bó với chính quyền địa phương, lắng nghe ý kiến nhân dân để hoàn thiện và phát triển”, lắng nghe và giải quyết 3.917/3.917 ý kiến góp ý của khách hàng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm biểu dương những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Tổng công ty.

Ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, Đảng bộ Tổng công ty có vai trò, nhiệm vụ quan trọng đối với việc đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội - dân sinh, đóng góp tích cực cho chỉ tiêu tăng trưởng GRDP của Thành phố. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, chính là trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới”, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát là: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Tổng công ty thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Tổng công ty trở thành doanh nghiệp công nghệ số, phát triển ngang tầm các công ty Điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn Thành phố, nâng cao chất lượng cung ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động”.

Đồng thời, Đại hội đã đề ra 34 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm: 11 chỉ tiêu về nhiệm vụ xây dựng Đảng, 23 chỉ tiêu về nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh; 9 chương trình hành động cụ thể để quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 3 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Tại kỳ họp thứ nhất của Ban chấp hành khóa III, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty. Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Minh Thi