(Chinhphu.vn) - Thời gian tiếp nhận và giải quyết cấp điện cho khách hàng trung áp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ngày càng được rút ngắn so với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đây cũng là một trong những điểm nhấn trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của Tổng công ty thời gian qua.
Thời gian cấp điện của ngành điện miền Bắc ngày càng được rút ngắn so với quy định
EVNNPC cho biết, trong tháng 11/2020, tất cả 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt so với quy định của EVN. Trong đó, tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 164 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,43 ngày, giảm 2,57 ngày so với quy định của EVN.

Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu của khách hàng sử dụng điện. Lũy kế trong 11 tháng năm 2020, toàn Tổng công ty đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.963 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,55 ngày, giảm 2,45 ngày so với quy định của EVN.

Bên cạnh đó,Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, tăng cường triển khai các giải pháp thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 11/2020 đạt 57,20%, doanh thu qua kênh thanh toán không dùng tiền mặt đạt 87,99 %, vượt kế hoạch EVN giao 2,99%.

Từ đầu năm đến nay, toàn Tổng công ty có 111.802 yêu cầu dịch vụ điện được khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ tiếp nhận yêu cầu qua Cổng Dịch vụ công đạt tỷ lệ 31,12%, vượt 11,12% so với kế hoạch EVN giao. Đến nay, đã có 26/27 công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty có tỷ lệ khách hàng đăng ký dịch vụ điện qua Cổng Dịch vụ công vượt kế hoạch giao, trong đó có 13 công ty điện lực tỷ lệ tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công đạt trên 30%.

Toàn Thắng