(Chinhphu.vn)- Agribank Sóc Trăng đã hoàn thành tốt chỉ tiêu đầu tư tín dụng trên địa bàn, kiểm soát được nợ xấu, từng bước đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước đây, Agribank Sóc Trăng là một trong những chi nhánh có dư nợ xấu khá cao so với khu vực ĐBSCL. Những năm gần đây, cùng nhiều giải pháp, cộng với việc luôn đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn, chi nhánh đã từng bước giảm dần nợ xấu, là chỗ dựa đáng tin cậy cho khách hàng, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Ông Phan Văn Bá - Giám đốc Agribank Sóc Trăng, cho biết thực hiện theo chỉ đạo của Trụ sở chính về tình hình đầu tư tín dụng trên đại bàn tỉnh, Agribank Sóc Trăng đã hoàn thành tốt chỉ tiêu, kiểm soát được nợ xấu, từng bước đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến nay, Agribank Sóc Trăng là ngân hàng có tỉ trọng đầu tư tín dụng khoảng 30% thị phần toàn tỉnh và đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

Hằng năm đồng vốn của Agribank Sóc Trăng cho vay khá hợp lý với tình hình phát triển kinh tế từng khu vực huyện, thị, thành phố, tập trung vào cây lúa, nuôi trồng thủy hải sản, chế biến thủy sản, xuất nhập khẩu… Trong đó nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của tỉnh, khu vực và cả nước nên được Agribank Sóc Trăng rất quan tâm.

Với sự nỗ lực không ngừng, Agribank Sóc Trăng đã từng bước khắc phục những khó khăn, tồn tại phát sinh trong những năm trước, qua việc luôn duy trì tăng trưởng và nâng cao chất lượng tín dụng. Năm 2017, tổng dư nợ đạt trên 9.200 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ cho vay phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là 84,5% tổng dư nợ. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu chiếm 5,35%/ tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 4,93%/ tổng dư nợ. Năm 2018, tổng dư nợ tăng lên trên 10.100 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu giảm dần xuống còn 2,58%, trong đó nợ xấu lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 2,07%. Đặc biệt từ đầu năm 2019 đến nay, tổng dư nợ của Chi nhánh đạt trên 10.400 tỷ đồng, trong đó dư nợ trong lĩnh vực phục vụ nông nghiệp, nông thôn trên 8.600 tỷ đồng và đáng nói hơn, tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,40% tổng dư nợ, trong đó nợ xấu trong lĩnh vực phục vụ nông nghiệp, nông thôn chiếm chỉ còn 1,92%/ tổng dư nợ.

Ngoài cách làm hiệu quả trên, thực hiện chủ trương của Trụ sở chính về cho vay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Agribank Sóc Trăng với phương châm đồng hành với khách hàng đã giúp nhiều khách hàng lớn vượt qua giai đoạn khó khăn để phát triển.

Anh Minh