(Chinhphu.vn) - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) mới công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với mức lợi nhuận trước thuế 5.018 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và tăng 25,3% so với năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế của HDBank đạt 4.020 tỷ đồng, tăng 25,6%. Nhờ vậy, các chỉ số về tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROAA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) đạt lần lượt 1,8% và 21,6%, tăng mạnh so với năm trước và ở mức cao so với toàn ngành. Cùng với lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ, chất lượng tài sản của Ngân hàng tiếp tục vượt trội, khi tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ được kiểm soát ở mức 0,98%, tốt nhất toàn ngành nhiều năm liền.

Theo lãnh đạo HDBank, năm qua ngân hàng đạt mức tăng trưởng tốt nhờ sự gia tăng của cả thu nhập từ cho vay và thu dịch vụ, đồng thời chi phí được quản lý hiệu quả. Năm 2019 thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 9.747 tỷ đồng, tăng 27,5%; lãi thuần từ dịch vụ đạt 626 tỷ, cao hơn 42,8% so với năm 2018. 

Thu nhập lãi thuần tăng mạnh dù tăng trưởng tín dụng của ngân hàng năm 2019 chỉ ở mức 18% nhờ biên lãi thuần (NIM) được mở rộng mạnh, tăng từ mức 4,2% cuối năm 2018 lên 4,8%. 

Đối với thu dịch vụ, theo thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán, đóng góp lớn nhất là các khoản thu từ dịch vụ bảo hiểm, tăng 54,5% và thu từ dịch vụ thanh toán tăng 67,9%. 

Lãnh đạo HDBank cho biết dư địa tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ của Ngân hàng còn rất lớn và tốc độ tăng trưởng trong thời gian tới tiếp tục ở mức cao. Trong đó bancassurance đang trong giai đoạn tuyển chọn đối tác, hứa hẹn đầy tiềm năng. Các dịch vụ ngân hàng được cung cấp trên các kênh ngân hàng số hiện đại sẽ được đặc biệt đẩy mạnh, nhằm mang đến thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ ngân hàng hữu ích, khai thác hiệu quả hệ sinh thái khách hàng rộng lớn, đa dạng với cơ sở dữ liệu hơn 30 triệu khách hàng.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nguồn thu nhập nêu trên đã giúp tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng lần đầu tiên đạt mức 11.388 tỷ đồng, tăng 20,6%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được kiểm soát ở mức thấp. Hệ số chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) đạt 44,6%, tốt hơn đáng kể so với mức 47% của năm 2018.  

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản hợp nhất của HDBank đạt 229.477 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 20.381 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp hệ số an toàn vốn CAR (theo Basel II) được cải thiện, đạt 11,2%, vượt xa mức tối thiểu 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Dư nợ tín dụng đạt 153.004 tỷ đồng. 

Năm 2019, cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, HDBank đã đẩy mạnh chuyển đổi số với sự ra mắt của Ngân hàng số Di-HDBank. Đây là những tiền đề quan trọng cho 2020 - năm HDBank xác định là năm bản lề chuyển đổi số. 

Thanh Anh