(Chinhphu.vn) - Ông Bùi Gia Anh, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, thị trường bảo hiểm từ đầu năm 2019 đến nay tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng. Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) ước đạt 423.423 tỷ đồng (tăng 19,01% so với cùng kỳ năm trước).

Ngành bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 342.869 tỷ đồng (tăng 26,17%); tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 263.996 tỷ đồng (tăng 16,08%); tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 71.147 tỷ đồng (tăng 24,35%); tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 91.456 tỷ đồng (tăng 28,8%); chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 18.653 tỷ đồng (tăng 19,61%); phí thu xếp qua môi giới ước đạt 4.215 tỷ đồng; hoa hồng môi giới ước đạt 383 tỷ đồng, tăng 4,2%.

Ngành bảo hiểm cũng đã chi trả 10.318 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Số hợp đồng bảo hiểm khai thác mới đạt 1.222.000 hợp đồng tăng 27%. Sản phẩm ưu chuộng vẫn là sản phẩm hỗn hợp và liên kết chung.

Về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm chiếm tỉ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (49,44%), sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (31,58%).

Hiện có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 14 môi giới bảo hiểm. Cùng với đó cũng có 1 chi nhánh doanh nghiệp.

Trong năm 2019, ngành bảo hiểm đặt mục tiêu tăng trưởng 20%, tại buổi trao đổi với các cơ quan thông tấn ngày 18/8, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Ngô Trung Dũng chia sẻ bên cạnh nhiều thách thức, thì những vướng mắc tranh chấp giữa doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng phổ biến hiện nay cũng là những rào cản cho việc phát triển thị trường một bền vững, cụ thể như việc khách hàng kê khai thông tin cá nhân (sức khỏe, thói quen sinh hoạt…) thiếu trung thực, dẫn tới nhiều hợp đồng không thể thực hiện được.

Cùng với đó là việc không thông báo thông tin kịp thời mức độ rủi ro. Cụ thể như trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm, nhiều người thay đổi nghề nghiệp, thay đổi nơi cư trú đi đến những nới có dịch bệnh, khủng bố nhưng lại không khai báo.  

Một trong những tranh chấp thường gặp nữa đó là sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian chờ; phát sinh tranh chấp trong việc khôi phục hợp đồng bảo hiểm, giá trị hoàn lại; thủ tục giấy tờ khi khách hàng yêu cầu doanh nghiệp chi trả bảo hiểm.

Linh Đan