(Chinhphu.vn) - Các số liệu về nước thải, khí thải, nước làm mát của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 được quan trắc tự động, liên tục, đồng thời truyền trực tiếp về Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra, giám sát và trình chiếu công khai thông số trên các bảng điện tử tại TP. Hạ Long.

Công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất luôn được Công ty Nhiệt điện Mông Dương (thuộc Tổng Công ty Phát điện 3-EVNGENCO3) coi là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Vì vậy trong nhiều năm qua, Công ty đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trên thế giới để trang bị và xử lý khói thải, nước thải của Nhà máy, đáp ứng yêu cầu của các quy chuẩn môi trường hiện hành.

Công ty cũng lắp đặt đầy đủ hệ thống quan trắc môi trường tự động liên tục; lắp đặt camera giám sát thiết bị làm việc đảm bảo phản ánh chính xác, khách quan, minh bạch các thông số và công tác quản lý môi trường.

Cụ thể, các hệ thống quan trắc, giám sát môi trường online gồm hệ thống quan trắc khí thải, nước thải, nước làm mát; hệ thống lấy mẫu tự động đối với nước thải được niêm phong bởi Sở TN&MT tỉnh; hệ thống camera giám vị trí xả thải ra nguồn tiếp nhận, vị trí lắp đặt các thiết bị giám sát và tủ giám sát. Các hệ thống này làm việc 24/24 và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Mông Dương cho biết trong quá trình vận hành vừa qua, hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục các thông số môi trường được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng môi trường trong và xung quanh Nhà máy đạt quy chuẩn quy định.

Các giá trị đo được trung bình trong các ngày khi cả hai tổ máy vận hành ổn định trong tháng 3 vừa qua như: Chỉ số hàm lượng SOx tại điểm cao nhất được ghi nhận là 190 mg/Nm3 chỉ bằng 57% mức tiêu chuẩn (340 mg/Nm3). Hàm lượng NOx thường dao động ở ngưỡng thấp hơn 200 mg/Nm3 và đạt cao nhất là 274 mg/Nm3 chỉ bằng 38% so với mức tiêu chuẩn (680 mg/Nm3). Hàm lượng bụi trong khói thải là 82 mg/Nm3 và dao động quanh ngưỡng nhỏ hơn 98 mg/Nm3, thấp hơn tiêu chuẩn cho phép (136 mg/Nm3).

Bên cạnh đó, định kỳ Công ty thuê đơn vị chức năng tổ chức lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng tro xỉ, nước thải, khí thải, nước làm mát,… để đối chiếu, kiểm chuẩn. Các thông số môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 luôn đáp ứng quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp và quy chuẩn QCVN 22:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp nhiệt điện.

Hiện Công ty đang triển khai thực hiện các hạng mục môi trường bổ sung theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: Triển xây dựng và đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001, lắp đặt bổ sung một số thông số quan trắc môi trường online theo yêu cầu, trong năm 2020 sẽ hoàn thành.

Anh Lê