(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), 10 tháng năm 2019, các chỉ tiêu SXKD chính của Tập đoàn đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, than nguyên khai sản xuất trên 33,45 triệu tấn, đạt 83,6% kế hoạch năm (KHN), bằng 108% so với cùng kỳ; than tiêu thụ đạt 36,9 triệu tấn, đạt 87% KHN; nhập khẩu than 5,08 triệu tấn.

Các lĩnh vực khác như sản xuất điện, alumin, vật liệu nổ công nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Doanh thu của toàn Tập đoàn 10 tháng đạt hơn 113.500 tỷ đồng, đạt 89% KHN, bằng 109% so với cùng kỳ; lợi nhuận dự kiến đạt 2.500 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 14.700 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, tốc độ tăng trưởng của TKV đạt trên 15%, đứng đầu khối ngành công nghiệp cả nước. Trước nhu cầu than tăng cao, năm 2019, TKV đã thực hiện từ sản xuất than sang vừa sản xuất, vừa kinh doanh than.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết hiện các đơn vị của ngành tập trung nguồn lực trong quý IV để hoàn thành kế hoạch bốc đất và đào lò, bảo đảm việc chuẩn bị tài nguyên cho năm 2020.

Bên cạnh đó, Tập đoàn siết chặt công tác an toàn, tăng cường các giải pháp để ứng dụng tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. TKV sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên, kiên quyết chống thất thoát than từ bên trong mỏ, siết chặt quản lý than đầu nguồn.

Linh Đan