(Chinhphu.vn) - Ngày 23/4, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024. ĐHĐCĐ VietinBank đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó đặt mục tiêu năm 2019 tổng tài sản tăng 2-5%; dư nợ tín dụng tăng 6-7%; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 10-12% so với số cuối năm 2018.

Chủ tịch VietinBank Lê Đức Thọ cho biết, trên cơ sở bám sát chiến lược phát triển của Ngành Ngân hàng, chiến lược phát triển của VietinBank, kế hoạch kinh doanh trung hạn và phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 đã được NHNN phê duyệt, toàn hệ thống VietinBank năm 2019 tiếp tục triển khai các công việc theo đúng định hướng, mục tiêu, nội dung và lộ trình đề ra.
Năm 2019, kế hoạch tăng vốn tự có của VietinBank là nội dung rất cấp bách và việc này đang được trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đại hội đồng cổ đông VietinBank ngày 23/4 đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng. Ảnh:VGP/Huy Thắng.
Trong trường hợp VietinBank chia toàn bộ cổ tức bằng cổ phiếu hoặc giữ lại toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ (theo quy định) năm 2017, 2018 để tăng vốn, đồng thời với thực hiện các biện pháp cải thiện tỷ lệ an toàn vốn khác, VietinBank đặt mục tiêu năm 2019 tổng tài sản tăng 2% - 5%; dư nợ tín dụng tăng 6% - 7%; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 10% - 12% so với số cuối năm 2018.

Với các chỉ tiêu tăng trưởng như trên, VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất tương ứng đạt 7.600 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 9.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo VietinBank cho biết, trong năm 2019, VietinBank xác định các nhiệm vụ trọng tâm là: tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo hoàn thành các nội dung và mục tiêu của phương án theo đúng lộ trình; quyết liệt, đổi mới trong các giải pháp chỉ đạo, điều hành kinh doanh, tăng trưởng quy mô an toàn và hiệu quả, phù hợp với kế hoạch vốn, cải thiện mạnh mẽ chất lượng sản phẩm dịch vụ, cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh; tiếp tục đổi mới hệ thống quản trị ngân hàng, phù hợp thông lệ chuẩn mực quốc tế, đặc biệt nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ, đảm bảo tuân thủ các tỉ lệ an toàn theo quy định; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý, thu hồi nợ xấu; tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng tốt; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong mọi mặt hoạt động.

Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Hội đồng Quản trị VietinBank đặt nhiệm vụ ngân hàng tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh mạnh mẽ, quản lý tốc độ tăng trưởng quy mô kinh doanh phù hợp với tình hình phát triển của thị trường và nguồn lực cải thiện của VietinBank; đổi mới mô hình kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường, tăng cường ứng dụng rộng rãi công nghệ hiện đại trong phát triển kinh doanh và quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro; tiếp tục nâng cao năng lực tài chính; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng tốt, cải thiện mạnh mẽ năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh; phát huy tốt vai trò chủ lực, trụ cột của VietinBank trong hệ thống ngân hàng Việt Nam; phát triển hợp tác quốc tế; đưa VietinBank nằm trong Top ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á.

Trên cơ sở vốn tự có đáp ứng yêu cầu phát triển, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2019 - 2024: Tổng tài sản 10-12%/năm; tăng trưởng dư nợ tín dụng 14-16%/năm; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 14-16%/năm; ROE đạt 10-16%; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; tỷ lệ an toàn vốn tuân thủ quy định của NHNN.

Cũng tại ĐHĐCĐ VietinBank, ngân hàng cũng đã bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019 - 2024.
Anh Minh