(Chinhphu.vn) – Một trong những nội dung thuộc kế hoạch cải tổ hệ thống ngân hàng ở Australia là cho phép người tiêu dùng tiếp cận nhiều thông tin hơn về các thoả thuận vay mượn và thẻ tín dụng cũng như có quyền hạn nhiều hơn đối với ngân hàng.  

Theo kế hoạch cải tổ hệ thống ngân hàng vừa được Chính phủ Australia công bố, những người vay tiền mua nhà sẽ được cung cấp một bảng chi tiết các khoản tiền phải trả hàng tháng và được hướng dẫn tham khảo nhiều ngân hàng để lựa chọn được khoản vay có lợi nhất.

Chính phủ Australia cũng cam kết đưa thêm 3,94 tỷ đô la Australia vào các tổ chức cho vay mua nhà nhỏ và đến đầu năm 2011 sẽ phát động chiến dịch hỗ trợ các ngân hàng nhỏ đưa ra những biện pháp cạnh tranh với các ngân hàng lớn.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Wayney Swan nói đây là một sáng kiến nhỏ nhưng quan trọng nhằm tăng cường quyền lợi của người tiêu dùng. Chính phủ muốn các ngân hàng nhỏ có thể cạnh tranh được với các ngân hàng lớn, khiến họ phải làm điều gì đó tốt hơn cho khách hàng.

Bên cạnh những cải cách trên, Chính phủ Australia cũng cam kết sẽ sửa đổi luật về ngân hàng được ban hành từ năm 1959, theo đó cho phép các ngân hàng, hiệp hội tín dụng và tổ chức cho vay thế chấp nhà đất được phát hành trái phiếu có bảo đảm.

Nguyễn Chiến