(Chinhphu.vn) - Nhân dịp Ngài Gombojav Zandanshatar được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ, ngày 01/02/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện chúc mừng./.