(Chinhphu.vn) - Chiều 12/1, Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 13 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 13 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngài Ajay Kumar, Thư ký Bộ Quốc phòng Ấn Độ đồng chủ trì Đối thoại.

Đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương tại Đối thoại, hai bên cho rằng, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hợp tác quốc phòng hai nước vẫn được duy trì, phát triển. Hai bên đã nỗ lực tổ chức các hội nghị trực tuyến để triển khai các kế hoạch được thống nhất trước đó, bao gồm trao đổi kinh nghiệm phòng, chống Covid-19, thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác thời kỳ hậu Covid-19. Hai bên đã thực hiện nghiêm túc các văn bản đã ký kết cũng như những thỏa thuận của lãnh đạo hai nước, hai Bộ Quốc phòng.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, đặc biệt là kết quả Hội đàm cấp cao trực tuyến giữa Thủ tướng hai nước vào ngày 21/12/2020 và Điện đàm trực tuyến giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước vào ngày 27/11/2020; nhất trí khi đại dịch Covid-19 được khống chế, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, hợp tác trong các lĩnh vực: Đào tạo cán bộ, quân-binh chủng, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác trên các diễn đàn đa phương...

Theo Quân đội nhân dân