(Chinhphu.vn) - Thực hiện thoả thuận giữa Việt Nam và Campuchia, từ ngày 20-21/8/2019, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Phân ban Việt Nam sẽ cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hoá, Khoa học và Kỹ thuật tại Phnom Penh, Campuchia.