(Chinhphu.vn) -  Từ sau Hội nghị Ngoại vụ địa phương lần thứ 18, tháng 8/2016,  các địa phương đã ký kết 420 thỏa thuận quốc tế cấp độ địa phương, thu hút trên 60 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, có thêm 7 danh hiệu UNESCO, nâng tổng số di sản của các địa phương Việt Nam đã được UNESCO công nhận là 38 danh hiệu...