(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Khóa 74 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (IAMM) từ ngày 26-29/9/2019 tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Hoa Kỳ.

BNG