(Chinhphu.vn) - Lễ Khởi động Dự án "Thúc đẩy phát triển năng lượng mặt trời (NLMT) tại Việt Nam" do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ đã diễn ra hôm nay (17/9) tại Hà Nội. Tổng cục Năng lượng của Bộ Công Thương được giao làm Cơ quan thực hiện Dự án.

Với tổng vốn tài trợ 1 triệu EURO, Dự án "Thúc đẩy phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam" gồm 3 cấu phần chính.

Cấu phần 1: Đánh giá tiềm năng phát triển NLMT ở Việt Nam. Phía Tây Ban Nha cử 3 viện nghiên cứu hàng đầu là CIEMAT, CENER, IDEA phối hợp với Viện Năng lượng của Bộ Công Thương tiến hành nghiên cứu này.

Từ dữ liệu do Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp, các chuyên gia của các viện nghiên cứu Tây Ban Nha cùng với các chuyên gia của Viện Năng lượng Việt Nam sẽ tiến hành lập bản đồ tiềm năng phát triển NLMT của Việt Nam.

Cấu phần 2: Xây dựng, vận hành từ  1 đến 2 dự án điện mặt trời thí  điểm. Phía Tây Ban Nha sẽ thiết kế, cung cấp thiết bị. Thông qua hoạt động này, các chuyên gia, cán bộ Việt Nam sẽ được tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm từ các chuyên gia Tây Ban Nha.

Dự án thí điểm cũng được sử dụng cho mục đích đào tạo, nghiên cứu cho các sinh viên từ các trường đại học. Số liệu thu thập từ các dự án thí điểm sẽ được sử dụng để phân tích, đánh giá tính kinh tế, tài chính của dự án điện mặt trời nối lưới và không nối lưới, từ đó xây dựng Báo cáo đề xuất cơ chế hỗ trợ cần thiết để phát triển điện mặt trời ở Việt Nam

Cấu phần 3: Xây dựng mối quan hệ giữa các viện nghiên cứu, đối tác công-tư của Việt Nam và Tây Ban Nha thông qua việc tổ chức các hội thảo chuyên đề về năng lượng mặt trời tại Việt Nam, thông qua các chuyến làm việc, tham quan tại Tây Ban Nha để học hỏi kinh nghiệm phát triển điện mặt trời của Tây Ban Nha.

Theo kế hoạch, Dự án sẽ kết thúc vào tháng 1/2015.

Linh Đan