(Chinhphu.vn) - Ngày 14/1/2020, nhân dịp ông Chung Sye Kyun được bổ nhiệm làm Thủ tướng Đại Hàn Dân Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng.

 

 

BNG