(Chinhphu.vn) – Theo Luật Trách nhiệm xã hội phát thanh và truyền hình của Venezuela, các phương tiện truyền thông Internet phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung xuất bản trên các trang mạng của mình.

Đây là một trong những quy định pháp lý với loại hình báo chí điện tử trong dự án cải cách bộ luật nói trên mà Quốc hội Venezuela thông qua ngày 20/12.

Luật này cấm các phương tiện truyền thông Internet đăng tải dưới hình thức nặc danh các thông điệp gây nguy hiểm cho xã hội hoặc bất ổn cho trật tự công cộng; thiếu tôn trọng các ngạch quyền lực nhà nước và những người điều hành các ngạch quyền lực này mà không có căn cứ; hoặc kích động bạo lực, thù hằn tôn giáo, chính trị, phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, bài ngoại

Chính phủ Venezuela khẳng định những sửa đổi nói trên hoàn toàn tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Các quy định này chỉ nhằm mục đích giảm bớt nguy cơ lợi dụng tính phổ biến của Internet để đưa ra những thông điệp vô trách nhiệm và nguy hiểm.

Mai Hằng