(Chinhphu.vn) - 4 dự án này gồm: Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội-TPHCM; gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh-Nha Trang; cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội-Vinh; cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang-Sài Gòn.
Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) cho TTXVN biết, 4 dự án đường sắt cấp bách với tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng, sử dụng vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đang được các ban quản lý dự án (QLDA) của Bộ GTVT khẩn trương triển khai đầu tư để chuẩn bị khởi công xây dựng.

Bốn dự án này gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội-TPHCM (do Ban QLDA Đường sắt làm đại diện chủ đầu tư) với 11 gói xây lắp (XL-CY-01 đến XL-CY-11). Hiện nay, gói thầu XL-CY-01 đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu, đã phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 27/3, dự kiến khởi công tháng 5 tới. Các gói thầu còn lại của dự án đang khảo sát, thiết, dự kiến khởi công trong quý III.

Tiếp theo là dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh-Nha Trang (Ban QLDA 85 đại diện chủ đầu tư) có 6 gói thầu xây lắp (từ gói thầu số 8 đến số 13). Dự án đã lựa chọn xong tư vấn thiết bản vẽ thi công và đang khảo sát, thiết kế. Dự kiến khởi công gói thầu số 9 và 10 trong tháng 6 tới. Các gói còn lại dự kiến chậm nhất tháng 9 khởi công.

Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội-Vinh (Ban QLDA Đường sắt đại diện chủ đầu tư) có 7 gói thầu xây lắp (XL-HNV-01 đến XL-HNV-07). Hiện nay, dự án đã lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công đối với các gói thầu số 5 và 6, đã thực hiện xong một số hạng mục khảo sát tại hiện trường (đạt 70%), đang triển khai thiết kế với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ khởi công một gói xây lắp XL-HNV-02 vào tháng 6. Các gói còn lại triển khai trong quý III.

Cuối cùng là dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang-Sài Gòn (Ban QLDA Đường sắt đại diện chủ đầu tư) với 11 gói thầu xây lắp (từ gói thầu số 8 đến số 19). Đến thời điểm này, dự án đã lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công đối với gói thầu số 5 và 6, đã thực hiện xong một số hạng mục khảo sát tại hiện trường (đạt 50%). Đồng thời, dự án đang triển khai thiết kế với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ khởi công hai gói xây lắp 16 và 19 trong tháng 6 và 7. Các gói còn lại dự kiến khởi công vào cuối quý III.

Ngày 31/7/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho 14 dự án đường sắt, đường bộ quan trọng cấp bách. Trong đó, 10 dự án đường bộ có tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng, còn 4 dự án đường sắt có tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng.

TB