(Chinhphu.vn) - Mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất của doanh nghiệp đóng trên địa bàn Đà Nẵng là 500.000 đồng và cao nhất 300 triệu đồng.
Chiều 29/12, Sở LĐ&TBXH TP. Đà Nẵng công bố kế hoạch thưởng Tết của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Tính đến nay, có 431 doanh nghiệp có báo cáo về tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, kế hoạch mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Đà Nẵng có mức thưởng thấp nhất cho người lao động, người quản lý là 500.000 đồng/người và cao nhất là 300 triệu đồng/người.

Trong đó, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất 500.000 đồng/người thuộc về doanh nghiệp FDI và cao nhất 300 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 1,8 triệu đồng/người và cao nhất 28 triệu đồng/người. Tiền thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là 500.000 đồng/người và cao nhất là 22 triệu đồng/người.

Với doanh nghiệp cổ phần có vốn góp Nhà nước, tiền thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là 100.000 đồng/người và cao nhất là 52,8 triệu đồng/người. Tiền thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 1 triệu đồng/người và cao nhất là 300.000 triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp dân doanh mức thưởng Tết Dương lịch 100.000 đồng/người và cao nhất là 69,1 triệu đồng/người. Tiền thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 558.000 đồng/người và cao nhất 80,5 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp FDI, tiền thưởng tết Dương lịch thấp nhất là 100.000 đồng/người và cao nhất là 172,3 triệu đồng. Tiền thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất 500.000 đồng/người và cao nhất là 104 triệu đồng/người.

Lưu Hương