(Chinhphu.vn) - Từ ngày 31/7, 2.091 sản phẩm mỹ phẩm có 5 dẫn chất Paraben đang lưu hành tại Việt Nam sẽ bị thu hồi trên toàn quốc theo quyết định mới nhất của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế).
* Danh sách sản phẩm mỹ phẩm trong nước bị thu hồi
* Danh sách sản phẩm mỹ phẩm nước ngoài bị thu hồi

Lý do thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm trên là do trong thành phần công thức đã công bố có chứa Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben là các chất không được phép sử dụng trong mỹ phẩm theo quy định mới cập nhật của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này. Tiến hành thu hồi tất cả các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức có chứa Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben do Sở Y tế đã cấp cho các tổ chức, cá nhân đứng tên công bố tại Sở Y tế theo quy định, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2015. 

Đồng thời Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức có chứa Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben theo danh mục các sản phẩm mỹ phẩm và 231 tổ chức, cá nhân đứng tên công bố chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. 

Sau ngày 31/7/2015, các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm túc việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức có chứa Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben, Pentylparaben, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thuý Hà