(Chinhphu.vn) - Tính đến hết thang7, Tổng cônng ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho 9,89 triệu khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố miền Bắc với tổng số tiền 3.243,5 tỷ đồng.

Các đối tượng khách hàng được giảm giá bán, giảm tiền điện trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía bắc trực thuộc quản lý của EVNNPC từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra trừ thành phố Hà Nội.

Theo EVNNPC tổng số tiền hỗ trợ đã vượt 16,8 tỷ đồng so với dự kiến do thành phần điện cho quản lý tiêu dùng tháng 7/2020 có mức tăng trưởng cao.

Theo quy định của Bộ Công Thương, mức giảm giá điện, tiền điện được áp dụng cho từng đối tượng khách hàng. Cụ thể, giảm 10% giá điện đối với các khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh; giảm 10% giá điện từ bậc 1 đến bậc 4 đối với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. 

Giảm từ giá kinh doanh xuống bằng mức giá sản xuất đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch, sau đó giảm tiếp 10%; giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 với mức giảm 20% hoặc 100% tuỳ theo quy định cụ thể tại văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL.

Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, thực hiện giảm giá điện trong 3 tháng, từ chu kỳ bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2020, tương ứng với kỳ ra hóa đơn tiền điện từ tháng 5 đến tháng 7/2020.

EVNNPC cho biết việc giảm giá điện, giảm tiền điện được thực hiện trên phần mềm quản lý khách hàng CMIS vì vậy các Công ty Điện lực, Điện lực trực thuộc Tổng công ty đã rà soát, cập nhật chính xác thông tin loại hợp đồng trên phần mềm CMIS, đảm bảo việc hỗ trợ khách hàng sử dụng điện theo đúng quy định.

Trong khoảng thời gian hỗ trợ giảm giá điện, các Điện lực không  thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, không thay đổi chuyển kỳ hóa đơn với khách hàng nhiều kỳ, hạn chế tối đa việc thay định kỳ hệ thống đo đếm, rà soát khách hàng; báo cáo và thống nhất những khu vực thực hiện cách ly tập trung, khám, xét nghiệm dịch bệnh tại tỉnh với cơ quan chức năng của các tỉnh để điều chỉnh giảm giá bán điện.

Với phương châm “khách hàng là trung tâm” EVNNPC cam kết sẽ kịp thời tiếp nhận các ý kiến của khách hàng liên quan đến chỉ số, hóa đơn tiền điện, kiểm tra, xác minh và trả lời khách hàng một cách thỏa đáng.

Toàn Thắng