(Chinhphu.vn) - Hà Nội đang tính toán phương án hỗ trợ người lao động trong doanh nghiệp và các giáo viên ở các cơ cơ sở giáo dục công lập, tư nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2537-TB/TU về kết luận phiên họp của Thường trực Thành ủy Hà Nội, đặt ra nhiều nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, Thường trực Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lời kêu gọi toàn dân chung sức chống dịch COVID-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch.

Thường trực Thành uỷ Hà Nội thống nhất thực hiện nhiều nhóm giải pháp trong phòng, chống dịch, trong đó đáng lưu ý là yêu cầu dừng triệt để các hoạt động có tập trung đông người; dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Hà Nội, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Giao Công an thành phố tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Thường trực Thành uỷ Hà Nội giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo rà soát, cập nhật phương án phòng, chống dịch trên địa bàn, bám sát chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/3/2020 để xây dựng phương án, sẵn sàng triển khai phong toả diện rộng trên địa bàn khi cần thiết, trong đó phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Chỉ đạo các ngành chức năng bảo đảm nguồn lực, nhất là lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong mọi tình huống; xử lý nghiêm việc đầu cơ tăng giá vật tư y tế và lương thực, thực phẩm.

Hà Nội cũng thống nhất chủ trương cắt giảm thêm 5% kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan Thành phố trong 9 tháng cuối năm 2020, trên cơ sở triệt để tiết kiệm kinh phí từ việc dừng các hoạt động lễ hội, hội họp, đi công tác nước ngoài, văn hóa thể thao, giải trí... của các cơ quan để dành kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và dự phòng cho phương án giảm thu ngân sách Thành phố.

Thường trực Thành uỷ Hà Nội giao Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội, Đảng bộ các tổng công ty trực thuộc Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước có cổ phần chi phối thực hiện tiết giảm ít nhất 5% chi phí hoạt động trên cơ sở cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn HĐND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Liên đoàn Lao động Thành phố rà soát những trường hợp người lao động khó khăn, mất việc làm, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (bao gồm cả người lao động tại các doanh nghiệp tư nhân, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, cơ sở giáo dục ngoài công lập); đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù (ngoài các quy định của Chính phủ) đối với các trường hợp trên, chỉ đạo triển khai bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và giám sát việc thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Thường trực Thành ủy, lãnh đạo thành phố Hà Nội chia sẻ với khó khăn của Bệnh viện Bạch Mai và sẵn sàng hỗ trợ mọi đề nghị của Bệnh viện để cùng phối hợp, quyết tâm dập dịch tại Bệnh viện Bạch Mai vì tình hình chung của Thủ đô và cả nước.

Quốc Thanh