(Chinhphu.vn) – Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiêu chí quy hoạch đã được thực hiện hiệu quả làm cơ sở quan trọng đầu tư, phát triển hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững.
Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Đây là kết quả được nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (tiêu chí quy hoạch) do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 3/10.

Theo Bộ Xây dựng tiêu chí đánh giá xã nông thôn mới được ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 và được bổ sung, điều chỉnh cho giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tiêu chí quy hoạch là tiêu chí số 1 trong các giai đoạn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện mục tiêu này, công tác quy hoạch xây dựng cần phải đi trước một bước làm cơ sở: đầu tư, phát triển hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; xây dựng nông thôn mới bền vững.

Theo đó, việc phủ kín quy hoạch xây dựng nông thôn, công tác nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý thực hiện theo quy hoạch xây dựng là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của chương trình hành động do Chính phủ chỉ đạo thực hiện tại Nghị quyết 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ.

Bộ Xây dựng cho biết trong giai đoạn 2010-2015 đã chủ động xây dựng các văn bản pháp luật, tham mưu đề xuất nhiều Chương trình Đề án như: “Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới” tại 11 xã thí điểm do Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo thực hiện năm 2009; "Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 2/2/2010. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong công tác lập quy hoạch nông thôn mới.

Theo đánh giá, mặc dù chất lượng các đồ án quy hoạch nhiều nơi chưa đạt được theo yêu cầu, nhưng bước đầu là cơ sở tốt cho các xã lập các Đề án xây dựng nông thôn mới. Kết quả, số xã có quy hoạch trên tổng số xã của cả nước đă tăng từ 23,1% năm 2010 lên 83,5% vào năm 2013 và đến nay đã đạt 99,7%.

Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu đưa chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn  này đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Xây dựng được phân công chủ trì hướng dẫn Quy hoạch xây dựng vùng nhằm đáp ứng tiêu chí huyện nông thôn mới và quy hoạch xã nông thôn mới bổ sung thêm nội dung đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông thôn với phát triển đô thị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết: Căn cứ nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 giao, Bộ trưởng Bộ xây dựng đã ban hành về Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

“Trên cơ sở đó, cùng với việc tổng hợp Báo cáo của các địa phương, Bộ Xây dựng đã dự thảo Báo cáo tổng kết nội dung “Quy hoạch xây dựng nông thôn mới” và kết quả thực hiện tiêu chí số 1 về Quy hoạch, đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết.

Ông Nguyễn Văn Sinh đề nghị các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết, trong đó tập trung làm rõ kết quả đã đạt được; chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân chủ quan và khách quan; rút ra kinh nghiệm để từ đó đề ra phương hướng, giải pháp đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị đã được nghe nhiều tham luận từ thực tiễn triển khai thực hiện tiêu chí quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 như: Công tác quy hoạch trong triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; phương pháp nội dung, chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn, thực trạng và giải pháp; định hướng quy hoạch bố trí, phát triển dân cư nông thôn sau năm 2020 gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quá trình đô thị hóa; chia sẻ kinh nghiệm về công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và tỉnh Lâm Đồng…

                                                                                                                  Toàn Thắng